М. РЫСКУЛБЕКОВ атындагы КЫРГЫЗ ЭКОНОМИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ
ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ АЧЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУВозможно ваш браузер не поддерживает flash.

Байланыштар
contact
Адрес: Кыргызстан г.Бишкек, 720033, ул. Тоголок Молдо 58.
Телефон: 0 312 32 54 15, 0 312 32 54 16
ИНОО:   www.inoo.keu.kg
E-mail:   inoo_keu@mail.ru